Çocuk ve Ergen. 

Çocuk ve Ergen

Çocuk ve Ergen Okul Sorunları:

 • Okul Başarısızlığı
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği
 • Okul Fobisi
 • Sınav Kaygısı
 • Okula Uyum Sorunları 

yaşayan çocuk ve ergenlerle birlikte, sıkıntı yaşanan alanlara yönelik değerlendirmeler yapılıp, ihtiyaç duyulan süre boyunca çalışılmaktadır. Genellikle bireysel olan çalışmalar ihtiyaç duyulduğunda grup çalışmaları ile desteklenebilmektedir. Okul ve aile ile işbirliği içinde sürdürülen program, çocuk veya ergenin tam başarısına olanak sağlamaktadır.

Uyum ve Davranış Sorunları / Duygusal sorunlar:

 • Altını Islatma
 • Altını Kirletme
 • Çalma
 • Yalan Söyleme
 • Tikler
 • Aşırı Hareketlilik
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Kardeş Kıskançlığı 
 • Uyku ve Yeme Bozuklukları
 • Aile İçi İletişim Problemleri
 • Arkadaşlık İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar
 • Travma Sonrası Sorunlar

gibi çocuk ve ergenleri duygusal olarak etkileyen, sosyal yaşama uyumlarını güçleştiren sorunlara yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. 

Gelişimsel Problemler:

 • Yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Otizm
 • Bilişsel, sosyal, dil ve motor gelişim sorunları

Değerlendirme:

 • Genel Gelişimin Değerlendirilmesi (AGTE)
 • Okul Olgunluğunun Değerlendirilmesi
 • Algısal ve Zihinel yetenek Değerlendirmeleri (WISC-R, CAS)
 • Duygusal değerlendirme