Teoriden Pratiğe Semineri. 

Teoriden Pratiğe Semineri

Bu program,  psikoloji, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim bölümleri öğrencileri ve mezunlarının teorik bilgileri ile uygulamayı birleştirebilmelerini hedeflemektedir. 

Her hafta ele alınan konular, literatür bilgisi, pratik uygulamalar ve vaka örnekleri ile sunulmaktadır. 

Sahip olunan teorik bilgileri, pratikte varolan uygulamalar ile birleştiren, katılımcılara yeteneklerini deneme ve geliştirme fırsatı veren kapsamlı bir seminerdir.

Konular:

· İletişim becerileri 

· Anamnez alma 

· Gözlem ve görüşme teknikleri 

· Çocuklarda normal gelişim özellikleri 

· Çocuklarda uyum ve davranış sorunları 

· Özel Öğrenme Güçlüğü 

· Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

· Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 

· Otizm 

· Zihinsel engellilik / Dil ve Konuşma Özellikleri

· Ergenlik 

·Değerlendirme teknikleri 

· Psikoterapi yöntemleri 

Katılımcılar: Psikolojik danışmanlık, psikoloji ve özel eğitim bölümleri öğrencileri ve mezunları